Zakup zadłużonego mieszkania – czy to się opłaca?

Zakup zadłużonego mieszkania – czy to się opłaca?
Marta Kulawik

Wiele osób obiera za ważny, życiowy cel zakup własnej nieruchomości. Istnieje kilka dróg wiodących do zrealizowania tego marzenia. Jedną z nich jest zakup zadłużonego mieszkania. Okazuje się, że taka transakcja jest opłacalna i godna rozważenia. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych wskazówkach.

Kupno zadłużonego mieszkania – formalności

Rozważając zakup zadłużonego mieszkania, musimy pamiętać o dopilnowaniu istotnych formalności. Przede wszystkim naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z jego księgą wieczystą. Znajduje się w niej szereg istotnych danych. Znając numer KW, powinniśmy skupić się na jej drugim, trzecim i czwartym dziale. W pierwszym z wymienionych znajdują się informacje o właścicielu lokalu. Opisano tam również dane osób uprawnionych do współwłasności. Naszym obowiązkiem jest ponadto prześledzenie wiadomości o pełnomocnikach mających prawo do dysponowania mieszkaniem w ramach postępowania spadkowego. W drugim z wyszczególnionych działów znajdują się obwieszczenia dotyczące roszczeń związanych z nieruchomością. Odnajdziemy tam zapisy o ograniczonych możliwościach rozporządzania nią i prawach osobistych. W miejscu tym opisane zostało, czy mieszkanie nie jest objęte prawem do najmu, dzierżawy, odkupu lub pierwokupu. Również tam powinniśmy szukać danych związanych z prawem dożywocia albo roszczeniem przeniesienia własności. W ostatnim z wymienionych działów znajdują się komunikaty mówiące o ewentualnym obciążeniu hipotecznym.

CZYTAJ TAKŻE – ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA

Sprawdź listę dłużników

W przypadku zakupu zadłużonego mieszkania powinniśmy sprawdzić, ile wynosi wysokość zadłużenia. Wydaje się to banalne, ale niejednokrotnie sam dług wygenerowany przez poprzedniego użytkownika to tylko część problemu. Do tych kosztów dochodzą opłaty z tytułu odsetek powstałych na skutek długu. Te nieraz wynoszą tyle samo co on sam. Warto również sprawdzić, czy na użytkowniku mieszkania nie ciążą obowiązki wobec dostawców mediów (wody, prądu i gazu) i urzędu miasta, w którym położona jest nieruchomość.

Znacznie niższa cena

Czy opłaca się zakup zadłużonego mieszkania? Na ogół – tak. Najczęściej jego cena jest o kilkadziesiąt procent niższa niż lokalu bez obciążeń. Różnica w cenie wynosi tyle, ile samo zadłużenie. Trzeba jednak dokładnie przeczytać umowę sprzedaży jeszcze przed jej podpisaniem. Warto skontrolować, kto jest obarczony obowiązkiem spłaty zadłużenia. Na ogół jest to właśnie nabywca mieszkania.

Konieczne działania

Modelową sytuacją jest ta, gdy o stanie prawnym mieszkania przekonujemy się w trakcie lektury księgi wieczystej. Co należy zrobić wtedy, gdy dana nieruchomość jej nie posiada? Wówczas należy wnioskować do właściciela mieszkania o jej założenie. To szczególnie ważne wtedy, gdy mieszkanie ma być kupowane na kredyt. Kiedy chcemy zapoznać się z zadłużeniem mieszkania spółdzielczego, wówczas należy stosowną prośbę skierować do władz spółdzielni. Tam uzyskamy dane o zadłużeniu lub ewentualnej egzekucji komorniczej.

SPRAWDŹ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W TYCHACH!

Zakup zadłużonego mieszkania od… banku

Niejednokrotnie zdarza się, że zadłużone mieszkanie jest własnością banku. Dzieje się tak wówczas, gdy zakup nieruchomości miał być zrealizowany przy pomocy kredytu. W takiej sytuacji to kredytodawca musi wyrazić zgodę na sprzedaż mieszkania z zadłużeniem. Procedury w tym przypadku nie są skomplikowane. Ważne jest, by w umowie notarialnej znalazły się wszystkie niezbędne zapisy. Aby pozbyć się wpisu hipotecznego w księdze wieczystej, należy w pierwszej kolejności uregulować należność wobec banku. Wówczas zapis o hipotece może zostać usunięty. Wówczas wierzyciel, czyli bank, powinien wystawić zaświadczenie o spłacie zadłużenia hipotecznego. Stosowne oświadczenie wystarczy wówczas złożyć w tym wydziale sądu zajmującego się księgami wieczystymi.

Zakup mieszkania obarczonego długiem jest opłacalnym zabiegiem. Decydując się na ten ruch, musimy być jednak uważni. W przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie można zwrócić się z prośbą o pomoc do specjalistów z biura nieruchomości Re/Max Gold, którzy służą fachową radą.