Zaliczka i zadatek a zakup nieruchomości – co trzeba wiedzieć?

Zaliczka i zadatek a zakup nieruchomości – co trzeba wiedzieć?
mediamass365

Jeśli planujesz zakup mieszkania, z pewnością będziesz musiał przekazać sprzedającemu zadatek lub zaliczkę. Warto wiedzieć, że te dwa pojęcia nie są ze sobą tożsame. Każde z nich ma inną specyfikę działania i w różny sposób zabezpiecza interesy stron transakcji. Która opcja jest korzystniejsza?

Zaliczka podczas zakupu mieszkania – jak działa?

Zaliczka stanowi wcześniejszą wpłatę części ustalonej ceny nieruchomości. Co do zasady podlega zwrotowi. To znaczy, że jeśli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający powinien zwrócić mu wpłaconą sumę. Warto jednak wiedzieć, że pojęcie zaliczki nie jest opisane w przepisach Kodeksu cywilnego. Z tego powodu kwestia jej zwrotu podlega ogólnym przepisom o wykonywaniu umów wzajemnych. W praktyce oznacza to, że odzyskanie zaliczki nie zawsze jest łatwe. Co więcej, nie stanowi ona zabezpieczenia dla kupującego, ponieważ w przeciwieństwie do zadatku, nie pełni funkcji rezerwacyjnej. To znaczy, że jeśli czekasz na decyzję kredytową, osoba, z którą podpisałeś umowę przedwstępną, może w międzyczasie sprzedać mieszkanie innemu kupującemu.

Sprzedającego nie czekają żadne konsekwencje za odstąpienie od umowy. Wystarczy, że zwróci wpłaconą kwotę.

Z tego powodu wpłacenie zaliczki może okazać się znacznie mniej korzystne dla poszukującego mieszkania na sprzedaż niż zadatek. Jest to szczególnie niewskazane w przypadku zakupu mieszkania na kredyt hipoteczny. Formalności w banku zwykle trwają długo, a zaliczka nie stanowi „rezerwacji” nieruchomości. Kupujący może więc w każdej chwili zerwać umowę, a prawo w żaden sposób mu tego nie zabrania.

Zadatek na mieszkanie – na czym polega?

Zadatek jest z kolei precyzyjnie regulowany przepisami prawa, dlatego stanowi znacznie lepsze zabezpieczenie dla obu stron umowy. Jest on zaliczany na poczet ceny nieruchomości, jednak tylko wówczas, gdy transakcja dojdzie do skutku.

  • Jeśli umowa zostanie zerwana z winy sprzedającego, kupujący może domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
  • Jeśli natomiast to kupujący zrezygnuje z zakupu, sprzedający ma prawo zatrzymać wpłacony zadatek.

Zadatek stosuje się częściej niż zaliczkę, ponieważ taka forma „mobilizuje” obie strony do wywiązania się z umowy. Kupujący ma pewność, że sprzedający nie zerwie umowy, na przykład w momencie, gdy otrzyma korzystniejszą ofertę zakupu. Sprzedający zaś zyskuje, ponieważ kupującemu nie opłaca się zrywać umowy – wówczas wpłacony zadatek przepada, a sprzedający może go zachować.

Zadatek przy kredycie hipotecznym

Jeśli szukasz nieruchomości na Śląsku i masz zamiar sfinansować ją z kredytu hipotecznego, warto dokładnie ustalić kwestie dotyczącą zadatku.

Zgodnie z prawem niedoszły nabywca, który uiścił zadatek, a odstępuje od umowy ze względu na nieudzielenie przez bank kredytu, traci zadatek. Jak zatem zabezpieczyć swoje interesy?

W umowie przedwstępnej należy zawrzeć specjalną klauzulę, zgodnie z którą zadatek będzie podlegał zwrotowi w razie nieprzyznania przez bank kredytu. Warunkiem zwrotu jest jednak to, że strona wpłacająca zadatek dołożyła wszelkich starań, by otrzymać kredyt hipoteczny.

Zadatek a zaliczka – czym się różnią?

Zarówno zaliczka, jak i zadatek mają zabezpieczać interesy obu stron. Każda z form finansowania działa jednak inaczej. Warto wiedzieć, która z nich lepiej sprawdzi się w danej sytuacji.

Poznaj najważniejsze różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką na mieszkanie.

  1. Zaliczka co do zasady jest zwrotna we wpłaconej wysokości, niezależnie od tego, która strona wycofała się z transakcji. Zadatek przepada, jeśli kupujący nie dotrzymał umowy. Jeśli zerwał ją sprzedający, musi on zwrócić zadatek w podwójnej wysokości.
  1. Wysokość zaliczki i zadatku nie są regulowane prawnie. Zadatek zwykle wynosi 10%, a jeśli jest wyższy, to nie powinien przekraczać 20% wartości nieruchomości. W przypadku zaliczki kwota może być dowolna i nie ma przyjętego standardu jej wysokości.
  1. Zadatek jest regulowany prawnie, a zaliczka nie. To znaczy, że odzyskanie zaliczki może być trudniejsze, jeśli dojdzie do zerwania umowy.

Warto znać różnice pomiędzy zadatkiem i zaliczką, by podejmować decyzje zakupowe bardziej świadomie. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z doradcą kredytowym lub inwestycyjnym.