Zasady najmu okazjonalnego

Zasady najmu okazjonalnego
Marta Kulawik

Zastawiasz się, czym jest najem okazjonalny? To świetna opcja dla wielu z nas, ponieważ zapewnia większą ochronę przed nieuczciwymi najemcami. Poznaj szczegóły i zasady najmu okazjonalnego.

Najem instytucjonalny, a okazjonalny

Najem instytucjonalny jest przeznaczony wyłącznie dla prowadzących działalność gospodarczą związaną z wynajmem lokali mieszkalnych. Taka umowa może być zawarta na dowolny okres (nawet znacznie ponad 10 lat). Przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszania wynajmu do urzędu skarbowego. Z kolei najem okazjonalny jest formą dla osób, dla których wynajem nieruchomości jest zarobkiem dodatkowym – okazjonalnym, a czas jego trwania jest skrócony.

Zasady najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawierana na czas określony. Nie powinna ona obowiązywać dłużej niż 10 lat. Do tego typu umowy należy załączyć: oświadczenie o posiadaniu praw do lokalu w formie aktu notarialnego; wskazanie alternatywnego miejsca pobytu dla najemcy oraz oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w lokalu. Umowa okazjonalna pozwala na pobranie kaucji. Nie może ona przekraczać sześciokrotności miesięcznej opłaty za czynsz w danej nieruchomości. Po zwolnieniu lokalu, gdy wszystkie warunki umowy zostaną dotrzymane, kaucję należy oddać w ciągu 31 dni. Omawiany typ dokumentu tworzony jest w formie pisemnej. Na mocy tej umowy opłata czynszowa może być zmieniona zgodnie z warunkami w niej zawartej. Jeśli upłynie czasu umowy najmu okazjonalnego, a lokal nie zostanie zwolniony, właściciel może złożyć żądanie opróżnienia nieruchomości. Jest to również dokument pisemny, opatrzony urzędowo. Należy pamiętać, że istnieje obowiązek zgłoszenia umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego, do 14 dni od rozpoczęcia najmu.

CZYTAJ TAKŻE – NA CZYM POLEGA NAJEM KRÓTKOTERMINOWY

Jak wygląda żądanie opróżnienia lokalu?

Jest to dokument formalny, pisemny, który powinien zawierać dane właściciela oraz najemcy, wskazanie umowy najmu okazjonalnego oraz przyczynę żądania, a także termin spełnienia warunków, który nie powinien być krótszy niż 14 dni.

Czy najem okazjonalny się opłaca?

Najem okazjonalny daje więcej praw najemcom. Pozwala na szybsze wyciągnięcie konsekwencji z nieregulaminowych zachowań. Trudniej znaleźć jednak osoby zainteresowane tego typu wynajmem.