Zmiana właściciela mieszkania a rozliczenie opłat za media

Zmiana właściciela mieszkania a rozliczenie opłat za media
Marta Kulawik

Mieszkanie to dobro często zmieniające właścicieli. W przypadku jego sprzedaży konieczne staje się rozliczenie opłat za media. Co należy wiedzieć o tych formalnościach?

Zmiana właściciela mieszkania – formalności

Osoby decydujące się na kupno lokalu mieszkalnego, muszą wiedzieć, kiedy następuje termin wniesienia niezbędnych opłat. Kwestię tę reguluje polskie prawo. Opisano w nim, kiedy obowiązek płacenia ciąży na starym, a kiedy na nowym właścicielu. Wiedza ta jest niezbędna, gdyż – jak pokazuje praktyka – niejednokrotnie na tym polu dochodzi do nieporozumień. Tymczasem należy pamiętać, że rozliczenie opłat za media to obowiązek poprzedniego właściciela. Rozlicza się on z firmami dostarczającymi media zgodnie ze stanem liczników, zdając mieszkanie. Nowy użytkownik spisuje nową umowę, która będzie w przyszłości obligować go do wnoszenia opłat. Musi jednak mieć świadomość, jaki był stan liczników przed przejęciem lokum, gdyż przynajmniej na samym początku będzie miał jeszcze stare liczniki wody czy prądu.

Należności względem wspólnoty mieszkaniowej

Regulowanie opłat za media, jak widać, jest przede wszystkim obowiązkiem poprzedniego właściciela, ale nowy również musi mieć pewność, jaki był stan liczników, gdy przejmował mieszkanie. Równie ważne jest zapłacenie należności wobec wspólnoty mieszkaniowej. Koszty zarządu są najczęściej uiszczane w formie bieżących opłat, które muszą być opłacone z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Ich wysokość uchwalana jest na podstawie uchwały podjętej na zebraniu rocznym. Artykuł 548 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że dopiero w momencie sprzedaży lokalu obowiązki przechodzą na nowego właściciela:

Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Póki proces sprzedaży nie będzie zakończony – obowiązek związany z regulowaniem opłat za mieszkanie ciąży na pierwotnym właścicielu.

CZYTAJ TAKŻE – 5 NAJCZĘSTSZYCH BŁEDÓW PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA

Co z zaległościami za czynsz?

Kto ponosi odpowiedzialność za opłaty czynszowe, które nie zostały dotąd uregulowane – nowy właściciel czy ten, kto jest za nie odpowiedzialny? Wydawałoby się, że zgodnie z przywołanym wcześniej artykułem 548 § 1 kodeksu cywilnego zarówno korzyści, jak i obowiązki związane z mieszkaniem przechodzą na kupca, czyli nowego właściciela mieszkania. Okazuje się jednak, że długi nie wpisują się w ten przepis. Nieuregulowane płatności obciążają bowiem konkretną osobę, czyli dłużnika (poprzedniego właściciela). To właśnie on odpowiedzialny jest za uregulowanie płatności.

Zwrot zaliczki od wspólnoty

Ten, kto występuje ze wspólnoty mieszkaniowej, nie może żądać od niej zwrotu wpłaconych zaliczek, gdy sprzedaje lokal. Środki te przeznaczane były i gromadzone na określone cele, a ten, kto chce uzyskać pieniądze, może liczyć jedynie na odzyskanie nadpłaty. Otrzyma wówczas te środki, które zostały po zrealizowaniu określonego celu i rozliczeniu jego kosztów. Wówczas opłaty również reguluje aktualny w danej chwili właściciel lokum.

Kwestie dotyczące regulowania opłat za media z tytułu zmiany właściciela mieszkania np. w Katowicach Piotrowicach są dość klarowne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z prośbą o pomoc można zwrócić się do specjalistów z biura nieruchomości Re/Max Gold.