Kaucja za mieszkanie – co to jest i ile wynosi?

Kaucja za mieszkanie – co to jest i ile wynosi?
Marta Kulawik

Chcę wynająć mieszkanie na czas określony, ale obawiam się strat, jakie może stworzyć źle dobrany lokator. W takiej sytuacji, kaucja za mieszkanie, jest jednym z pierwszych mechanizmów zabezpieczających, z których korzystają właściciele nieruchomości. Jak działa kaucja za mieszkanie i jaką kwotę może wynieść?

Zabezpieczenie przy umowie najmu lokalu

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę odpowiedniej kaucji zabezpieczającej, czego potwierdzeniem jest zapis w Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów. Informacja o wymaganej kaucji powinna znaleźć się w umowie najmu, a dowód jej wpłaty przez najemcę, powinien zostać udokumentowany oświadczeniem podpisanym przez wynajmującego.

Co tak naprawdę zabezpiecza kaucja za mieszkanie? Jej głównym założeniem jest zabezpieczenie należności wobec wynajmującego z tytułu umowy najmu mieszkania. Właściciel nieruchomości może wykorzystać kaucję, żeby pokryć zobowiązania takie jak np.: zaległy czynsz lub wynikające z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy znajdujących się w mieszkaniu.

Wynajmujący może przeznaczyć kaucję na pokrycie tzw. opłat niezależnych od właściciela, pod którymi kryją się należności za wywóz odpadów lub odprowadzanie ścieków.

Ile może wynosić kaucja za najem mieszkania?

Należy pamiętać, że zgodnie z treścią ustawy, kaucja za mieszkanie nie może wynieść więcej niż dwunastokrotność czynszu miesięcznego za dany lokal. Czy kaucja jest bezzwrotna? Nie! Zgodnie z zapisem w Ustawie o Prawach Lokatorów czytamy:

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

POZNAJ PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO MIESZKANIE

Różnica między zniszczeniem a zużyciem mieszkania

Właściciel nieruchomości chce zabezpieczyć się na wypadek wszelakich sytuacji i obecność kaucji w zapisie umowy najmu, nie jest niczym nowym na obecnym rynku nieruchomości. Zdarzają się lokatorzy, których pobyt w lokalu jest „burzliwy”. W takich przypadkach kaucja może być jedyną deską ratunku dla właściciela lokalu, który w ten sposób może pokryć ewentualne zniszczenia.

Jak odróżnić zniszczenie mieszkania od jego normalnej eksploatacji? Aby uniknąć problematycznych sytuacji warto przed finalnym zawarciem umowy najmu sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajdzie się opis mieszkania oraz sprzętów. Do takiej dokumentacji warto załączyć zdjęcia przedstawiające faktyczny stan rzeczy. W ten sposób najmujący mieszkanie uniknie sytuacji, w której właściciel nieruchomości będzie chciał zatrzymać kaucję bez podania konkretnych argumentów. Korzystając z przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania zgodnie z ich przeznaczeniem, najemca może oczekiwać zwrotu kaucji po zakończeniu umowy.

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania i szukasz fachowej pomocy przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów Re/Max Gold. Pomożemy Ci prawidłowo przygotować lokal do sprzedaży oraz zadbamy o prawidłowe dopełnienie wszelkich kwestii formalnych.