Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?
Marta Kulawik

Starając się o kredyt hipoteczny na zakup wymarzonej nieruchomości, trzeba dopilnować wielu ważnych spraw. Konieczne jest między innymi skompletowanie niezbędnej dokumentacji. Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego? Przedstawiamy cały wykaz wraz z opisem.

Niezbędne dokumenty dochodowe do kredytu hipotecznego – pracownik etatowy

Chcąc ubiegać się o pieniądze od banku, musimy złożyć zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganych dochodów. To wymóg konieczny, by możliwe było rozważenie naszej prośby. Osoba pracująca na etat musi przedstawić wydane przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych zarobkach. Lista  dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu hipotecznego znajduje się w placówce banku lub na jego stronie internetowej. Wystarczy je pobrać w placówce lub online i po wypełnieniu – dodać do kompletowanej dokumentacji. Konieczny jest także wyciąg z konta bankowego za okres od 3 do nawet 12 miesięcy. Ma on uwiarygodnić uzyskiwane przychody. Niektóre banki potrzebują jeszcze deklaracji PIT, świadectwa pracy lub umowy o pracę.

Dokumentacja – umowa cywilnoprawna i działalność gospodarcza

Prawdą jest, że o kredyt hipoteczny możemy ubiegać się, nie tylko pracując na etat. Ci uzyskujący przychody z tytułu umowy-zlecenia, dzieła lub własnej działalności również mogą otrzymać dodatkową gotówkę. W pierwszym przypadku konieczne są: deklaracja PIT za zeszły rok, rachunki za wykonaną pracę oraz umowy za okres od 12 do 24 miesięcy. Jeszcze inny zestaw wymagany jest w przypadku osób uzyskujących dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego to: zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i urzędu skarbowego, deklaracje PIT-36 (lub 36-L), zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, decyzje o nadaniu numerów REGON i NIP oraz wydruki z księgi przychodów i rozchodów.

SPRAWDŹ OFERTY NIERUCHOMOŚCI W SOSNOWCU

Dokumenty osobowe

Podczas wizyty w banku musimy przedstawić – co zrozumiałe – dokument poświadczający tożsamość. Dla osób z polskim obywatelstwem to dowód osobisty, dla obcokrajowców – paszport. Ci trwający w małżeństwie z podpisaną intercyzą muszą dostarczyć do wglądu ten dokument potwierdzony notarialnie. W przypadku osób rozwiedzionych lub pozostających w separacji obowiązuje orzeczenie sądowe poświadczające ten stan rzeczy.

Poświadczenia dotyczące innych zobowiązań finansowych

Stosowne zaświadczenia i formularze muszą przedstawić ci, którzy spłacają, inne niż kredyt hipoteczny, zaległości wobec instytucji finansowych. W tym przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o obsłudze kredytu (lub zaświadczenie o jego spłacie), umowy kredytowe i zaświadczenia potwierdzające aktualny stan salda zadłużenia.

CZYTAJ TAKŻE – JAK SPRAWDZIĆ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ DO KREDYTU HIPOTECZNEGO?

Zaświadczenia dotyczące nabywanej nieruchomości

Zasadniczą cechą kredytu hipotecznego jest jego przeznaczenie, czyli zakup nieruchomości. Oznacza to, że musimy przedstawić dokumentację dotyczącą domu lub mieszkania. Kupując na rynku pierwotnym, konieczne jest przedłożenie umowy przedwstępnej podpisanej z deweloperem. W dalszej kolejności należy skompletować odpis z księgi wieczystej gruntu, wypis z ewidencji rejestru gruntu, adnotacje dotyczące dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Nie zapomnijmy również o pozwoleniu na budowę. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym konieczne są: przedwstępna umowa jej nabycia, odpis prowadzony dla nieruchomości w księdze wieczystej, dokument potwierdzający prawa sprzedawcy do nieruchomości i zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału.

 

Kompletując dość obszerny zestaw dokumentów, można napotkać niespodziewane problemy. Niejednokrotnie dobrym rozwiązaniem jest powierzenie tych spraw specjalistom. Ci reprezentujący katowickie biuro nieruchomości Re/Max Gold przyjdą z pomocą, kiedy będzie to konieczne.