Kaucja za mieszkanie – co to jest i ile wynosi?

Kaucja za mieszkanie – co to jest i ile wynosi?
Marta Kulawik

Chcę wynająć mieszkanie na czas określony, ale obawiam się strat, jakie może stworzyć źle dobrany lokator. W takiej sytuacji, kaucja za mieszkanie, jest jednym z pierwszych mechanizmów zabezpieczających, z których korzystają właściciele nieruchomości. Jak działa kaucja za mieszkanie i jaką kwotę może wynieść?

Zabezpieczenie przy umowie najmu lokalu

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę odpowiedniej kaucji zabezpieczającej, czego potwierdzeniem jest zapis w Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów. Informacja o wymaganej kaucji powinna znaleźć się w umowie najmu, a dowód jej wpłaty przez najemcę, powinien zostać udokumentowany oświadczeniem podpisanym przez wynajmującego.

Co tak naprawdę zabezpiecza kaucja za mieszkanie? Jej głównym założeniem jest zabezpieczenie należności wobec wynajmującego z tytułu umowy najmu mieszkania. Właściciel nieruchomości może wykorzystać kaucję, żeby pokryć zobowiązania takie jak np.: zaległy czynsz lub wynikające z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy znajdujących się w mieszkaniu.

Wynajmujący może przeznaczyć kaucję na pokrycie tzw. opłat niezależnych od właściciela, pod którymi kryją się należności za wywóz odpadów lub odprowadzanie ścieków.

ZOBACZ MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA W KATOWICACH

Ile może wynosić kaucja za najem mieszkania?

Należy pamiętać, że zgodnie z treścią ustawy, kaucja za mieszkanie nie może wynieść więcej niż dwunastokrotność czynszu miesięcznego za dany lokal. Czy kaucja jest bezzwrotna? Nie! Zgodnie z zapisem w Ustawie o Prawach Lokatorów czytamy:

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.

POZNAJ PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO MIESZKANIE

Różnica między zniszczeniem a zużyciem mieszkania

Właściciel nieruchomości chce zabezpieczyć się na wypadek wszelakich sytuacji i obecność kaucji w zapisie umowy najmu, nie jest niczym nowym na obecnym rynku nieruchomości. Zdarzają się lokatorzy, których pobyt w lokalu jest „burzliwy”. W takich przypadkach kaucja może być jedyną deską ratunku dla właściciela lokalu, który w ten sposób może pokryć ewentualne zniszczenia.

Jak odróżnić zniszczenie mieszkania od jego normalnej eksploatacji? Aby uniknąć problematycznych sytuacji warto przed finalnym zawarciem umowy najmu sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, w którym znajdzie się opis mieszkania oraz sprzętów. Do takiej dokumentacji warto załączyć zdjęcia przedstawiające faktyczny stan rzeczy. W ten sposób najmujący mieszkanie uniknie sytuacji, w której właściciel nieruchomości będzie chciał zatrzymać kaucję bez podania konkretnych argumentów. Korzystając z przedmiotów stanowiących wyposażenie mieszkania zgodnie z ich przeznaczeniem, najemca może oczekiwać zwrotu kaucji po zakończeniu umowy.

Jeśli jesteś właścicielem mieszkania i szukasz fachowej pomocy przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów ReMax Gold. Pomożemy Ci prawidłowo przygotować lokal do sprzedaży oraz zadbamy o prawidłowe dopełnienie wszelkich kwestii formalnych.

NIERUCHOMOŚCI ŻORY – SPRAWDŹ OFERTĘ!