Kupno mieszkania a 500 plus

Kupno mieszkania a 500 plus
Marta Kulawik

Flagowy program społeczny polskiego rządu pod nazwą 500+ z całą pewnością poprawia sytuację materialną rodzin. Mogą one pozwolić sobie dzięki tej pomocy 22na zrealizowanie wielu planów. Pojawia się jednak pytanie, czy kupno mieszkania dzięki 500 plus jest łatwiejsze? W jaki sposób pomaga wnioskodawcy i czy zwiększa jego zdolność kredytową? Na te i inne pytanie odpowiemy w niniejszym tekście.

Kupno mieszkania a 500 plus

Osoby korzystające z forów tematycznych związanych z rządowym programem pomocowym zadają wiele pytań. Duża ich część dotyczy zagadnień związanych z tym, czy kupno mieszkania staje się łatwiejsze dzięki dodatkowej kwocie 500 złotych wpływającej co miesiąc do domowego budżetu. W odpowiedzi na to pytanie w pierwszej kolejności przydatne będzie wyjaśnienie, czym jest zdolność kredytowa. Otóż jest to możliwość kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Dotyczy zarówno zwrotu pożyczek, jak i kredytów. Wyliczenia te są niezbędne instytucjom finansowym, by wiedziały, czy dany klient zdoła oddać pożyczoną kwotę. Opierają się w głównej mierze na informacjach o uzyskiwanych przychodach i miesięcznych kosztach wnioskodawcy. Różnica pomiędzy tymi dwoma wartościami pokazuje, ile pieniędzy może być przeznaczonych na spłatę zadłużenia. Zatem czy 500 plus jest w tym zakresie pomocne?

Wiele zależy od banku

Okazuje się, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące zdolności kredytowej przy uzyskiwaniu 500+. Od momentu wprowadzenia programu poszczególne banki podejmowały zróżnicowane decyzje. W jednym uznawano świadczenie za pomocne, w innym – niekoniecznie. Obecnie nawet duże banki nie są skłonne do bardziej przychylnego spojrzenia na beneficjenta rządowego programu. Oznacza to, że osoby otrzymujące dodatkową gotówkę nie są dla banku bardziej wiarygodne w przypadku wieloletniego kredytu hipotecznego.

CZYTAJ TAKŻE – MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI

500 plus – czy pomaga w uzyskaniu kredytu hipotecznego?

Trzeba mieć na uwadze, że świadczenie 500+ jest wypłacane jedynie do momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. Oznacza to, że jego otrzymywanie jest ograniczone w czasie, a kredyt hipoteczny – jak wiadomo – jest inwestycją długoterminową (trwającą nawet 30 lat). Świadczenie socjalne w tym przypadku może być niewystarczającą kartą przetargową. Okazuje się zatem, że w przypadku kredytu konsumpcyjnego 500 plus pomaga, ale jeśli chodzi o hipoteczny – już nie. Badania ankietowe przeprowadzone przez jeden z portali tematycznych pokazały, że w 2016 roku na rynku funkcjonował tylko jeden bank uznający świadczenie za zwiększające zdolność kredytową. Obecnie takich firm praktycznie nie ma. Trzeba jednak pamiętać, że funkcjonują wciąż takie, które są skłonne zwiększyć zdolność kredytową wnioskodawcy, który ubiega się o kredyt konsumpcyjny na krótszy czas.

Jak widać, świadczenia uzyskiwane w ramach programu 500+ nie są pomocne w przypadku starania się o kredyt hipoteczny. Oznacza to, że rodziny korzystające z nich nie są traktowane preferencyjnie. O szczegóły dotyczące tego zagadnienia można pytać specjalistów Re/Max Gold, którzy udzielą informacji na temat tego, jak najkorzystniej sfinansować zakup mieszkania lub domu.