Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości
Marta Kulawik

Jeśli lokatorzy zdecydują się na założenie wspólnoty, muszą wybrać osobę pełniącą funkcję zarządcy. Na rynku można znaleźć wiele firm, które pełnią usługi w tym zakresie. Poznaj obowiązki zarządcy nieruchomości i bądź świadomy swoich praw, obowiązków.

Zadania wynikające z ustawy

Zarządca bloku lub kamienicy reprezentuje lokatorów, a co za tym idzie musi pełnić szereg jasno wyznaczonych obowiązków. Część z nich została określona w 185 artykule ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jego treść informuje o tym, że działanie osoby zarządzającej obejmują podejmowanie decyzji oraz podejmowanie czynności, które mają na celu zachowanie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości. Powinien on również mieć na uwadze bezpieczeństwo użytkowania nieruchomości oraz jej eksploatację. Do jego zadań należy również administracja związana z budynkiem. Uważasz, że zakres obowiązków zawarty w wyżej wspomnianej ustaw jest zbyt ogólny lub za wąski? Dodatkowe zadania mogą zostać zawarte w umowie między lokatorami, a zarządcą.

DOWIEDZ SIĘ, JAKĄ LOKALIZACJĘ NA MIESZKANIE WYBRAĆ!

Obowiązki zarządcy nieruchomości określone w umowie

Zarządzanie nieruchomością powinno zostać zlecone profesjonalistom. Szczegółowa umowa pozwala nie tylko na określenie wysokości wynagrodzenia, ale również szczegółowych obowiązków zarządcy. Zazwyczaj wyszczególniane zadania przydzielane osobie pełniącej omawianą funkcje to: reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzeniem nią; utrzymanie budynków użytku wspólnego w należytym porządku oraz ogólne dbanie o czystość nieruchomości oraz jej otoczenia; odpowiedzialność za dokonywanie konserwacji, przeglądów technicznych, a także napraw budynku, a także wykonywanie remontów, zgodnie z planem gospodarczym wcześniej uchwalonym. Zarządca zajmuje się również zawieraniem umów dotyczących dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu, wywozu śmieci, odprowadzenia ścieków. Prowadzi rozliczenia na rachunek bankowy założony przez wspólnotę oraz prowadzi księgę rachunkową. Osoba z opisywaną funkcją musi dopilnować pobierania miesięcznych opłat od wszystkich właścicieli na porycie kosztów z tytułu zaliczek na opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości. Musi prowadzić oraz przechowywać dokumentację, która dotyczy spraw danej nieruchomości. Wymienione przez nas zadania to tylko najczęściej powtarzające się funkcję. Zarządca zobowiązuje się do wykonywania czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania konkretnym budynkiem.

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE BŁĘDY POPEŁNIAJĄ SPRZEDAWCY NIERUCHOMOŚCI