Jak sprzedać nieruchomość będąc za granicą?

Jak sprzedać nieruchomość będąc za granicą?
Marta Kulawik

Sprzedaż domu lub mieszkania są czynnościami, których możemy dopilnować nawet wtedy, gdy przebywamy poza miejscem zamieszkania. Jak sprzedać nieruchomość będąc za granicą? Formalności z tym związane nie są skomplikowane. Sprawdźmy, czego trzeba dopilnować, by przeprowadzić ten proces do końca.

Pełnomocnik pomoże sprzedać nieruchomość

W celu sprzedaży domu bądź mieszkania powinniśmy wyznaczyć pełnomocnika, który dopilnuje wszelkich procedur. Kogo można obrać za swojego pośrednika? Otóż tę funkcję może sprawować każda wybrana przez nas osoba, jeśli ma zdolność do czynności prawnych. Często są to członkowie najbliższej rodziny, ale wiele osób decyduje się również na skorzystanie z usług profesjonalisty (pośrednika nieruchomości lub prawnika). Ten, kto upoważnia osobę trzecią do wykonywania czynności prawnych w swoim imieniu, staje się mocodawcą, a pełnomocnik ma umocowanie prawne do reprezentowania jego woli. Co należy zrobić w dalszej kolejności, by sprzedać nieruchomość, będąc za granicą?

Pełnomocnictwo niejedno ma imię

By powierzyć osobie trzeciej regulowanie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości, musimy, jak zostało wspomniane, udzielić jej pełnomocnictwa. Sprawa nie jest jednak jasna i klarowna. Okazuje się, że istnieje kilka rodzajów pełnomocnictwa (ogólne, rodzajowe i szczególne). Które należy wybrać? Otóż w przypadku sprzedaży konkretnej nieruchomości należy udzielić pełnomocnictwa szczegółowego. Ma ono tę właściwość, że upoważnia osobę trzecią do wykonania czynności wykraczającej poza zwykły zarząd. Z treści pełnomocnictwa musi zatem jasno wynikać, iż reprezentant ma umocowanie do sprzedaży danej, jasno określonej nieruchomości, podczas gdy jego mocodawca przebywa za granicami RP. Upoważnienie takie jest oświadczeniem woli pozwalającym na podjęcie danej czynności prawnej. Pewne jest, że w przypadku tej czynności wykluczone jest pełnomocnictwo ogólne.

CZYTAJ TAKŻE – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSĆI BEZ ZGODY WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Jaką formę musi mieć pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości musi być potwierdzone aktem notarialnym pod rygorem nieważności. Oznacza to, że jest to jedyna właściwa forma ukonstytuowania tej czynności. Kwestię wymogów formalnych reguluje artykuł 98 Kodeksu cywilnego, w którym określono, że w przypadku czynności prawnej wymagającej szczególnej formy pełnomocnictwa wymaga się pisemnej formy. Dodatkowo w artykule 158 Kodeksu cywilnego napisano, iż umowa kupna-sprzedaży powinna być zawarta w formie pisemnej. W innym przypadku uznana zostanie za nieważną.

Pełnomocnictwo – co powinno zawierać?

W dokumencie ustanawiającym pełnomocnictwo musi znajdować się szereg najważniejszych wiadomości. Przede wszystkim konieczne jest ustalenie tego, co może zrobić pełnomocnik w imieniu mocodawcy. W piśmie należy uściślić, za jaką kwotę minimalną może zostać sprzedana nieruchomość. Dobrze zawrzeć w nim również pozwolenie na to, by pełnomocnik mógł reprezentować nas w urzędach lub w kontaktach z osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z daną nieruchomością. Warto również w omawianym dokumencie określić, jakiego rodzaju nieruchomości dotyczy pełnomocnictwo. Prawnicy podkreślają, że można cofnąć je w każdym momencie i czynność ta nie musi być potwierdzona aktem notarialnym. Dodajmy, że umocowanie prawne pośrednictwa wygasa w momencie śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Po wygaśnięciu umocowania prawnego drugi z wymienionych musi zwrócić udzielone sobie prawo.

Formalności, o których nie można zapomnieć chcąc sprzedaż nieruchomość w kraju bedąc za granicą

Niebywale ważne w związku z omawianym zagadnieniem jest to, że pełnomocnictwo może być ustalone poza granicami Polski. Ważne jednak, by treść dokumentu była skonsultowana z polskim notariuszem. To o tyle istotne, że przepisy prawne w Polsce i kraju pobytu mogą różnić się między sobą. Dodatkowo dokument sporządzony poza granicami Polski powinien zawierać „klauzulę Apostille”. To poświadczenie, że dokument może być używany poza granicami kraju, w którym został sporządzony. Ponadto taki druk powinien zostać przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Sprzedaż nieruchomości np. w Gliwicach, podczas pobytu za granicą nie jest niczym trudnym. Decydując się na ten krok, należy jednak pamiętać o wszystkich wymienionych formalnościach. Wówczas dopilnowanie ich nie powinno nastręczać żadnych trudności. W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji w tym zakresie warto udać się do fachowców z Re/Max Gold, których wiedza pomoże przebrnąć przez proces sprzedaży.