Upadłość dewelopera i co dalej?

Upadłość dewelopera i co dalej?
Marta Kulawik

Może się zdarzyć, że w trakcie inwestycji deweloperskiej jej organizator popadnie w tarapaty finansowe. Upadłość dewelopera nie musi jednak oznaczać końca budowy, nie jest też wyrokiem uniemożliwiającym inwestorowi przejęcia nieruchomości. Co zrobić w takiej sytuacji?

Dura lex sed lex

Już w 2011 roku ustawodawca dostrzegł konieczność prawnego uregulowania kwestii upadłości dewelopera będącego w trakcie przeprowadzania budowy. Takie przypadki się zdarzają, dlatego od momentu nowelizacji ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mamy na tę okoliczność konkretne przepisy.

Gdy deweloper ogłasza upadłość, zachodzi konieczność zastosowania art. 425a-425s Prawa Upadłościowego. Na mocy tych przepisów nabywcom o wiele łatwiej jest wyegzekwować przysługujące im prawa.

Co może uzyskać inwestor po ogłoszeniu upadłości dewelopera?

  • Przeniesienie prawa do użytkowania wieczystego gruntu oraz własności domu posadowionego na rzeczonej nieruchomości gruntowej
  • Przeniesienie własności dot. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
  • Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na nabywcę po uprzednim ustanowieniu odrębnej własności dla tego lokalu

Upadłość dewelopera i co dalej?

Zgodnie z prawem możliwe jest dokończenie budowy przez upadłego dewelopera. Potrzebna jest do tego zgoda sędziego, który bierze pod uwagę wiele różnych aspektów trwającej inwestycji, między innymi realną możliwość jej ukończenia przez upadłego przedsiębiorcę.

Syndyk deweloperski może – zgodnie z literą ustawy – prowadzić przedsięwzięcie deweloperskie automatycznie, pod warunkiem, że inwestorzy (nabywcy budowanych lokali) podjęli wcześniej uchwałę dot. wstępnych propozycji układowych (szerzej mówi o tym art. 358 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego).

Kontynuacja? Nie zawsze

Bywa i tak – choć nie jest to częsta sytuacja – że dalsza budowa nie ma większego sensu. Postępowanie upadłościowe powinno tego typu sytuację wyjaśnić. Wówczas syndyk powinien wnioskować w sądzie o możliwość zaprzestania dalszych prac. Jeśli zgoda zostanie wydana oraz uprawomocni się, następuje skutek odstąpienia od umowy.

Wówczas wydaje się dyspozycję zwrotu środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym niedoszłych lokatorów nieruchomości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O OTWARTYM MIESZKANIOWYM RACHUNKU POWIERNICZYM!

Drugi przedsiębiorca

W sytuacji, gdy upadły deweloper nie jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków, do gry wkraczają inni przedsiębiorcy, którzy mogą przejąć inwestycję deweloperską. Sąd może wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości innemu deweloperowi, po raz kolejny badając możliwości dokończenia budowy oraz mając na uwadze dobro interesów nabywców lokali mieszkalnych.

Upadłość dewelopera nie musi zatem oznaczać końca budowy. Nie jest to oczywiście sytuacja pożądana – pociąga za sobą sporo konsekwencji prawnych – jednak decydując się na kupno lokalu mieszkalnego od dewelopera należy być przygotowanym na taką ewentualność.

Poszukujesz więcej porad dotyczących nieruchomości? A może chcesz zadać pytanie wykwalifikowanemu agentowi? Kliknij tutaj!