Jakie są prawa i obowiązki najemcy?

Jakie są prawa i obowiązki najemcy?
Marta Kulawik

Czy umowa najmu mieszkania to tylko i wyłącznie czasowe użyczenie lokalu w zamian za regularne i terminowe opłacanie ustalonego pomiędzy stronami czynszu? Nie do końca. Zarówno właściciel mieszkania, jak i jego najemca, mają swoje prawa i obowiązki. Warto je znać – i to niezależnie od tego, czy się jest najemcą, czy wynajmującym.

Obowiązki i prawa najemcy

Wynajem mieszkania to nie tylko korzyści związane z otrzymywaniem czynszu. To również pewne obowiązki. Te ostatnie warto znać zarówno będąc lokatorem w wynajmowanym mieszkaniu, jak i udzielając lokalu innej osobie. Szczególnie ważne będzie to dla inwestorów, którzy chcą w ten sposób zarabiać i woleliby uniknąć ewentualnych niespodziewanych kosztów.

O co chodzi? Głównie o stan lokalu. To, że wynajmowane mieszkanie powinno zostać przekazane lokatorowi w postaci zgodnej, ze wcześniejszą umową, to jedno. Nie zawsze bierze się jednak pod uwagę, że już w trakcie umowy, właściciel powinien dbać o podstawowe instalacje. Wszelkie naprawy kanalizacji, czy podłączenia gazu, obciążają właśnie jego (należy jednak pamiętać, że o ile dotyczy to przyłącza, to armatury już nie).

Obowiązki to jedna strona medalu. Są jednak i prawa. Przykładowo najemca może zażądać od osoby decydującej się na wynajem mieszkania w Katowicach kaucji, która zabezpieczyłaby jego interesy w przypadku opóźnień w płaceniu czynszu lub zniszczenia lokalu. Co jednak istotne, wysokość kwoty zabezpieczającej nie może przekroczyć dwunastokrotności opłaty miesięcznej, jaką ustalono w umowie najmu,

Istotnym prawem właściciela jest również zmiana wysokości czynszu. Nie można jej jednak modyfikować z dnia na dzień. Podwyżkę czynszu należy poprzedzić wymówieniem dotychczasowej umowy najmu, z zachowaniem z przewidzianego w niej okresu wypowiedzenia.

CZYTAJ TAKŻE – WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KAUCJI ZA WYNAJEM MIESZKANIA

Obowiązki i prawa lokatora

Mieszkanie to coś więcej, niż miejsce, w którym się nocuje i za które płaci się czynsz. Co za tym idzie, lokator posiada pewne prawa, choć jednocześnie wiążą go określone obowiązki.

Rzeczą niemal oczywistą jest prawo do przyjmowania i nocowania gości. „Niemal” czyni jednak różnicę, bowiem wyjątek stanowi sytuacja, w której zostało to zastrzeżone w umowie najmu.

Osobną kwestią jest to, czy wynajmujący mieszkanie ma prawo do przeprowadzania w nim zmian lokalowych, np. związanych z remontem. Ich zakres musi być uzgodniony pisemnie z właścicielem i dobrze uwzględnić tą sprawę w treści zawartej umowy. Z drugiej strony lokator ma prawo do instalacji telefonu, gazu, czy oświetlenia, jeśli tylko nie będzie to związane z obniżeniem bezpieczeństwa w budynku.

Ważnym obowiązkiem dotyczącym osoby, która wynajmuje mieszkanie, jest utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym i higienicznym. Tym samym to właśnie ona odpowiada za drobniejsze prace, związane na przykład z okresowym malowaniem.

Bardzo istotny jest również fakt, że właściciel lokalu ma prawo wejść do mieszkania w celu ocenienia jego stanu. Najmujący z kolei ma obowiązek taką kontrolę umożliwić. Ważnym jest jednak fakt, że taka wizytacja powinna się odbyć we wcześniej ustalonym terminie, co zapewnia najmującemu pewną swobodę w zakresie uzgadnianej daty i godziny.